Wednesday, May 5, 2010

insturen manuscript

Nog steeds ligt daar het Nanowrimo manuscript. Opsturen! zegt mijn vriendin, ik ben alweer met iets heel anders bezig.

Tuesday, May 4, 2010

niet kenniseconomie maar wijsheideconomie

"Wij moeten helemaal geen kenniseconomie willen!" zegt mijn man enigszins gedreven. "Kennis doet ten eerste teveel aan macht denken, nee. We moeten streven naar wijsheid." Ik knik. Wijsheid is een goed streven, weet ik. Maar hoe vang je die... Deugdenethiek wordt vaak ingekleurd door al dan niet religieuze denkkaders. En dan heb je dingen zoals social exchange theory. Ik hou van wijsheid en lees en hoor het zeer graag. Ik streef ernaar. En ik ben zelfs eigenwijs. En ik lees ook wel eens een psalm en suske en wiske, ook spreekwoordenboeken. Hoe leren we kinderen wijsheid? Een voorwaarde is te leren onderscheiden wat waar en wat onwaar is, logica?
En hoe om te gaan met dilemma... en een tour d'horizon van verschillende stromingen wijsheid? Kun je wijsheid trainen? Kun je wijsheid ontwerpen? Suske en Wiske kan voor kinderen een toegankelijke bron van wijsheid zijn. Psalmen kunnen inzicht geven in het hoofd van een koning.
Want eerlijk gezegd vond ik het vreemd te ervaren tijdens mijn studie dat de discussie van onderzoek veelal het kortste deel is van het verslag. Zonder wijsheid heb je niets aan kennis.