Tuesday, April 24, 2007

de intellectuele oplader

Ik ben bekaf, maar nog niet helemaal. Maar wat ik dringend nodig heb is even wat diepgang. Even een intellectuele opfrisser. Even mijzelf opladen. Afgelopen dagen waren gevuld met doen, niet met reflexie. Ik houd mijzelf vluchtig voor dat ik goed bezig ben, maar er is nauwelijks tijd om er stil bij te staan. Stilstaan is even belangrijk als doen. Bij het stilstaan geef je ruimte aan denken, voelen en herstel. (En dat met die chakra's zou ik wel een voelkunst willen benoemen.)
Overigens dacht ik de laatste dagen na over kunst aan de Universiteit. Een thema wat ik aan de Universiteit al aansneed. In Amerika worden bepaalde studierichtingen 'Arts' genoemd die wij hogeschool of Wetenschap benoemen. Dat vind ik een interessant verschil omdat het een verschil in denken benadrukt. Ik ben mij gaan afvragen wat erop tegen is om Wetenschap op een meer kunstzinnige manier te benaderen. Dus als het opbouwen van modellen, niet van klei maar van theorieën, ideeën en verbanden.
Maar hoe laad je nu het beste op?
Een gedicht, of geschrift? een gebed of meditatie? een beetje zelfstudie?
bloggen misschien?

Saturday, April 21, 2007

variabiliteit en huis

Een oude schoolkennis is makelaar geworden, zo ontdekte ik bij mijn poging mijn thuis te verkopen. Maar zo kom ik er ook achter dat de makelaardij ook is gestandaardiseerd. Ikzelf ben geen standaard mens, en ik ben gelukkig met mijn niet standaard huis. Daar komt bij dat het een huis is dat past als een oude schoen. Het is een bijna eeuwenoud huis, ruim, je kunt er in rondlopen, je verstoppen, dwalen. Het lijkt dus wel een beetje op mijn hersens (vooral het dolen). Dus ik ben als het ware een beetje met dit huis vergroeid, compleet met de gebreken, want ook ik heb hier en daar plooien en dingen die het wat minder goed doen of bijzondere onderhoud nodig. Ik zou dit huis maar al te graag meenemen, proeft u? Het is helaas geen roerend goed, dus ik moet het aan de man (vrouw) brengen. Mijn man noemde een hoger bedrag dan ik. De makelaar vindt het moeilijk de prijs te bepalen. Het blijkt een niet standaard object en zowel mijn man als ik krijgen de indruk dat het weer een kwestie is van geen rekening houden met variabiliteit. De variabiliteit, het exclusieve aan dit huis, wordt niet in een formule gevat. Of je hier een put kunt slaan, ruim afstand is van andere huizen, veel parkeermogelijkheid, een afdak boven de entree, hoge plafonds, vier woonlagen, drie ingangen, een manege, bibliotheek en balletles op loopafstand is maakt niet uit volgens de makelaar voor de prijs.
Is taxeren een kunst?

Monday, April 16, 2007

beslissen met een dodecaeder

Daar sta ik dan. Het ene bord zegt 'professoraat', het andere bord zegt 'goede scholen'. Een manier om te kiezen tussen twee alternatieven is de kop en munt methode. Als kop 'professoraat' is, dan is niet kop = munt: 'goede scholen'.
Zal ik een keer gooien of meer dan een keer? Dan kan ik de gemiddelde nemen. Maar wat als de munt niet zuiver is. Dan valt hij vaker op kop dan op munt of andersom.
Dan maar een lijst met voordelen en nadelen. Voordelen aan een kant, nadelen aan de andere. Dan zie je meteen waar het meeste staat. Maar wat als het aantal voordelen of nadelen er niet toe doet, maar dat sommige voordelen de doorslag geven? Of een nadeel?
Een gewicht toekennen dan maar. Weet je wat, ik kan ook de nadelen of voordelen een getal geven en een dodecaëder gebruiken.
Ach laat maar. Gewoon kiezen vanuit de intuïtie. Dat is een soort afgeleide van alle eerder opgedane ervaring, gedachten en gevoelens. Gewoon een weg kiezen.
En daar stond ik dan voor twee wegen. Hoe nou te kiezen. Ogen dicht. prik met de vinger. Daar. Waarom? uh, omdat daar een net iets groenere boom staat. Je kunt toch beter niet blijven staan, toch?

Friday, April 13, 2007

perspectief

Soms kies je ervoor een nieuwe weg in te slaan, om dan opeens te ontdekken dat iemand jou heel hard terugroept. Kent U dit? Mijn man overkomt dit nu. Misschien moeten we op termijn terugverhuizen omdat hij dan een betere plaats krijgt. Wat willen we nu? Welke weg zal het worden?

Er moet heel wat afgewogen worden. Misschien toch wat meer perspectief vragen? Waar is de brochure? Weg.

Sunday, April 8, 2007

de psycholoog of de notaris

Psychologische test of notaris? Is de psychologische test een attest dat je wel bepaalde onderwijs mag volgen? Zou het winnen van een aantal wedstrijden dan niet kunnen volstaan? Inderdaad ging bij school de deur open voor mijn zoon om moeilijker rekenwerk te mogen maken toen hij ook voor landelijke standaard een hoog resultaat boekte bij de wiskundewedstrijd. Zo was men het wel met mij eens dat mijn dochter goed was in taal nadat ze locaal de voorleeswedstrijd heeft gewonnen. Maar mijn zoon mocht wat taal betreft niet goed zijn en mijn dochter wat rekenen betreft ook niet. Dat mijn dochter een meer dan gemiddelde rekenaanleg heb ik eerst aan haar en later aan school moeten aantonen. Waarom stelt school zich zo sceptisch op?

Ik heb het ervaren als een verstoring in de communicatie. Als een rem om de ontwikkeling van mijn kinderen. En wat als je een IQ test laat doen? Als hij goed uitvalt kun je zuchten en de school ermee overtuigen dat het arme kind inderdaad op ieder gebied verder mag, en dus eerder van school weg, als je pech hebt valt hij lager uit. Een IQ-test meet namelijk altijd een ondergrens. Als een kind denkt dat het niet goed is in rekenen, dan zie je dat mogelijk in de IQ-test terug doordat het kind de rekenopgaven niet zo best doet. Je ziet dan niet wat er echt aan de hand is. Toch maar het kind lekker thuis laten spelen met moeilijke puzzels (moeilijker dan de items van de IQ-test) en dan de notaris uitnodigen?

Thursday, April 5, 2007

rekenaversie en leesaversie

Wat ik verwacht van een school is dat kinderen er iets leren dat past bij hun ontwikkeling, en niet dat ze leesaversie of rekenaversie opdoen. Dat ze niet in slaap vallen en het onderwijs in gedachten verlaten omdat het onderwijs dat ze aangeboden krijgen strikt genomen symbolisch is. Een boek voor je neus is geen onderwijs. Kinderen worden geen standaard lucifers als je ze in het gareel drukt. Ze worden mislukt. Ze worden dropout. doe er NU wat aan. Maak standaard procedures en leerlijnen voor de 15% beste leerlingen en zet regelmatig drs. voor de klas in de basisschool. NU. Zorg voor deskundige mediatie, door een ECHA opgeleide.
Laten we beginnen met ander materiaal dat verplicht wordt aan school. Materiaal waarbij het kind niet rijtjes moet invullen, maar zelf de hersens moet inspannen.