Sunday, June 27, 2010

zoeken met Gilad naar eenheid

Ben bezig met weer een nieuw boek. Het beschrijft een personage die mijn kinderen aanspreekt en zoeken met Gilad naar eenheid. Maar de structuur voor de complexe samenhang kan ik niet helder voor ogen krijgen. Ik lees het nu in stukjes voor aan de kinderen om te kijken wat het doet en laat ze een tekening maken. Dit blijkt goed te werken. In dit boek schrijf ik ook wat getaltheorie, psychologie en ethiek en nog meer boeiends.
Samenhang blijkt bij mij een diverse verzameling spiegels die telkens een ander beeld geven van theoretisch akkoord. Hoe geef ik dit eenvoudig en doorzichtig weer in mijn verhaal?
Daar worstel ik nu mee terwijl ik met weinig dopamine tergend langzaam overhemden strijk.

Friday, June 25, 2010

mindmappen met getaltheorie

Derde les gegeven van door mij bedachte mindmappen met getaltheorie, wat uiteenlopende zaken remedieert en verbreedt tegelijk. Het leuke is dat het zowel aanslaat bij een kind dat baat heeft bij creatief denken als bij een kind dat al creatief denken kan maar daar niet genoeg aan toekomt.
Gisteren hebben we het probleem van een moeilijke tekst omzetten in een mindmap aangepakt. Je kon de hersens horen kraken. Waarna we een geheugenstrategie gingen gebruiken om de ontstane lijst van vier punten te onthouden.

Thursday, June 10, 2010

mindmappen met getaltheorie

Combineer mindmappen en getaltheorie en je hebt een les die aanslaat bij kinderen al op redelijk jonge leeftijd. Dit hangt natuurlijk af van wat een kind verder op school of thuis al gewend is te horen. Is de omgeving stimulerend voor denken thuis of op school, dan slaat het wellicht sneller aan. Het is tegelijkertijd remedierend, verbredend, goed voor de concentratie, voor het geheugen. De kinderen willen na een half uur niet stoppen. Daarna zijn ze geconcentreerd met rekenpuzzels bezig.

Wednesday, May 5, 2010

insturen manuscript

Nog steeds ligt daar het Nanowrimo manuscript. Opsturen! zegt mijn vriendin, ik ben alweer met iets heel anders bezig.

Tuesday, May 4, 2010

niet kenniseconomie maar wijsheideconomie

"Wij moeten helemaal geen kenniseconomie willen!" zegt mijn man enigszins gedreven. "Kennis doet ten eerste teveel aan macht denken, nee. We moeten streven naar wijsheid." Ik knik. Wijsheid is een goed streven, weet ik. Maar hoe vang je die... Deugdenethiek wordt vaak ingekleurd door al dan niet religieuze denkkaders. En dan heb je dingen zoals social exchange theory. Ik hou van wijsheid en lees en hoor het zeer graag. Ik streef ernaar. En ik ben zelfs eigenwijs. En ik lees ook wel eens een psalm en suske en wiske, ook spreekwoordenboeken. Hoe leren we kinderen wijsheid? Een voorwaarde is te leren onderscheiden wat waar en wat onwaar is, logica?
En hoe om te gaan met dilemma... en een tour d'horizon van verschillende stromingen wijsheid? Kun je wijsheid trainen? Kun je wijsheid ontwerpen? Suske en Wiske kan voor kinderen een toegankelijke bron van wijsheid zijn. Psalmen kunnen inzicht geven in het hoofd van een koning.
Want eerlijk gezegd vond ik het vreemd te ervaren tijdens mijn studie dat de discussie van onderzoek veelal het kortste deel is van het verslag. Zonder wijsheid heb je niets aan kennis.

Thursday, April 29, 2010

verfijningsmoeder

Binnenkort ga ik op de school van mijn kinderen helpen door verbreding- verrijkingsmoeder te worden (ook lees- en leerprobleemmoeder). Dit concept betekent dat ik ga werken aan waar dit kind met deze onderwijzer nodig heeft. Ik heb hiervoor een concept bedacht dat zowel verdiepend als verbredend is, als leren leren en denken aanspreekt en creatief is. Ik zal aansluiten bij eventuele leerproblemen. Ik ben benieuwd of het zal aanslaan. Ik stel mij flexibel op en speel in op de natuurlijke nieuwsgierigheid en interesse. Ik zorg dat ik veel kanten op kan, door materiaal (voornamelijk een paar boeken en stiften en vellen papier, misschien een bord of laptop, misschien internet). Ik heb zin in een school waar exploratie kan. Eventueel kan ik ook werken met kant en klaar materiaal, maar dit concept waar ik aan werk geeft juist veel ruimte aan persoonlijke ontwikkeling op hoog niveau juist op het vlak van het bijzondere van een kind. De taal- en conceptontwikkeling wordt meegepakt. Ik hoop dat ik het wat energie betreft kan volhouden.

Tuesday, March 23, 2010

te grote schoenen vs. niet passend onderwijs

Een dag zal het besef de maatschappij doordrenken dat te grote schoenen een minder nadelige invloed heeft op de ontwikkeling dan niet passend onderwijs.