Thursday, June 10, 2010

mindmappen met getaltheorie

Combineer mindmappen en getaltheorie en je hebt een les die aanslaat bij kinderen al op redelijk jonge leeftijd. Dit hangt natuurlijk af van wat een kind verder op school of thuis al gewend is te horen. Is de omgeving stimulerend voor denken thuis of op school, dan slaat het wellicht sneller aan. Het is tegelijkertijd remedierend, verbredend, goed voor de concentratie, voor het geheugen. De kinderen willen na een half uur niet stoppen. Daarna zijn ze geconcentreerd met rekenpuzzels bezig.

No comments: