Monday, March 31, 2008

Voki try out


Get a Voki now!


Welkom op mijn blog
Alweer een andere manier om zelfbeeld vorm te geven.

Zinvolle zondag (2)

Zoals eerder beloofd hier de bespreking van een aantal scholen die wel zinvol onderwijs bieden.
Ik begin met de kleuterschool. Het onderwijs dat mijn jongste nu geniet wordt gekenmerkt door de nadruk op het verbinden van de activiteiten in zo volledig mogelijke leerprocessen. Zowel het van te voren bedenken wat je gaat doen, het verwoorden, het opzoeken in een boek of op internet (doet juf waar het kind het zelf niet kan), het bedenken wat je erbij kunt doen en wat niet, het beschrijven (letterlijk soms) van wat je hebt gedaan of erover praten, zingen, liedjes schrijven en nog veel en veel meer zijn geen losse activiteiten meer, maar worden in samenhang voortdurend verder ontwikkeld. Dit vraagt van een onderwijsgevende kennis, meesterschap, een goed gevulde zak met activiteiten en bijbehorende spullen die ze ook nog eens goed moet kennen en het inschattingsvermogen waar een kind zit wat betreft ontwikkeling, openheid en flexibiliteit.
Deze onderwijsgevende werkt niet met een overvloed aan middelen. Ze regelt veel zelf en neemt ook mee van thuis. Ze schakelt de ouders in om een thema rond te krijgen.
Ze is in staat om van ieder kind meerdere aspecten van de ontwikkeling te observeren, in te schatten en erop in te springen met activiteiten. Ze ontwikkelt niet de aspecten los van elkaar, maar als een geheel. Tijdens het leggen van een kralenpatroon wordt ook het praten over de taak, het vooruitdenken, het tijdsbesef, de werkhouding en de verantwoordelijkheid verder ontwikkeld. Daarnaast kan er ook nog worden verteld over het onderwerp waar het patroon over gaat en de betekenis die het heeft. Zo be-rijk je een kind.

Je begrijpt dat niet iedere onderwijsgevende dit in huis heeft en dit is echt een gemis.

Sunday, March 30, 2008

onderwijs conservatieMister Winkle op zoek naar dat wat niet veranderd is.

Sunday, March 23, 2008

logicatwist met Stevin (1)

Op de site van Beter Onderwijs Nederland worden drogredenen ontkracht door S. Stevin. Tenminste dat beweert hij. Ik ga komende weken proberen te weerleggen dat de beweringen door S. Stevin zijn ontkracht.
Grappig genoeg is het onmogelijk dit op de site van BON zelf te doen onder de bewering waar het om gaat, dus dan maar hier.
De eerste vermeende drogreden:De maatschappij verandert, dus ... het onderwijs moet meeveranderen
De redenering van Stevin (BON):
Het eerste gedeelte van die zin is ontegenzeggelijk waar.
De gevolgtrekking die er achter wordt gezet is echter volkomen willekeurig en ontleent zijn pseudo-logica aan het herhalen van het woordje 'veranderen'. Wat de gebruiker van dit argument bedoelt is bovendien méér: 'De maatschappij verandert, dus het onderwijs moet meeveranderen, en wel in de door mij gewenste richting'. Als je het echter zó zegt wordt de volstrekte willekeur van de conclusie echter pijnlijk duidelijk, dus zegt men dat maar niet.
Probeer eens:
'De maatschappij verruwt, dus ......het onderwijs moet meeverruwen', of
'De maatschappij verandert, dus......het menselijk lichaam moet meeveranderen' en u begrijpt wat een absurde gevolgtrekkingen u allemaal achter 'De maatschappij verandert, dus...' kunt zetten.

Nu ik
De stelling heeft een vorm P leidt tot Q, waarbij P een bewering is en Q een bewering is. P leidt tot Q wordt in de formele logica niet gezien als een argument maar als een stelling. Dus kan geen drogreden zijn.
Stevin stelt dat ergens in de redenering wordt geïmpliceerd dat
‘Het onderwijs moet meeveranderen, en wel in de door mij gewenste richting’
Dit is grappig, er wordt een nieuw element toegevoegd dat er nog niet was in de eerdere stelling…
Dit is niet juist. Immers Q is niet gelijk aan Q + M, tenzij de inhoud van M leeg is en niets aan Q verandert.
Dat wat je kunt doen met een stelling is de stelling onderzoeken op houdbaarheid, bijvoorbeeld door argumenten aan te dragen die in de empirie kloppen met de theorie ofwel ermee in tegenstrijd zijn.
Een argument zou kunnen zijn of ik een voorbeeld kan vinden van een maatschappelijke verandering waarbij het onderwijs zou mee moeten veranderen. Ik kan er zo een vinden in het bedrijf van mijn man. Het onderwijs en het werk sluiten niet op elkaar aan. Er is dus een verband tussen maatschappij en onderwijs. Ik kan mij nog een krantenartikel herinneren waar onderwijs en vervolgopleiding niet op elkaar aansluiten.
In beide gevallen lijkt de stelling P [de maatschappij verandert] leidt tot Q [onderwijs moet veranderen] zinvol.
De tweede weerlegging is ook makkelijk te ontkrachten.
P leidt tot Q is een stelling. En houdt dus geen verband met P leidt tot Z of X of R. Willekeurig welke tweede deel ik substitueer in het tweede deel van de propositie, verandert niets aan de eerste stelling. Er is onafhankelijkheid tussen beide. Als P leidt tot Z onzinnig lijkt, zegt dit niets over de stelling P leidt tot Q.
Een voorbeeld:
Slechter onderwijs leidt tot grotere onvrede.
Slechter onderwijs leidt tot grotere aardbeien.
Slechter onderwijs leidt tot hogere cijfers.
Ik kan niet zeggen dat de laatste twee beweringen bewijzen dat de eerste onjuist is.

Monday, March 17, 2008

Zinvol Onderwijs te beginnen in Nederland

Met vijf kinderen houdt het onderwijs mij bezig. Zowel met het helpen schoonmaken van een van de schoolgebouwen, als met het zorgen voor gympakjes, als het bespreken van rapporten. Onderwijs gaat zelfs nog verder dan dat. Het maakt je kind de ene dag blij en soms wel maanden achtereen heeft een kind buikpijn. Als al het andere is uitgesloten valt op dat het schoolgerelateerd is. Schoolziek dus.
En nu is mijn kind op een andere school waar onderwijs anders wordt aangepakt en hij is schoolgenezen verklaard door mij: hij gaat weer met plezier naar school, zonder buikpijn. Het is dus mogelijk. Bovendien gaat dit gepaard met een veel betere werkhouding.
* er is inmiddels heel veel aan de vorige school van mijn zoon veranderd, zowel door de school zelf als allerlei begeleiding en inspectie. Bijna het hele team is veranderd en het gebouw is vernieuwd. Er zijn allerlei kwesties opgelost. Er is gewerkt aan de methodes en aan pestbeleid. Het is te merken en het zal nu beter gaan op de eerste school, met meer tevredenheid binnen het team en bij de kinderen en ouders.

Sunday, March 9, 2008

de weg naar woorden

Is woorden zoeken over onderwijs een voorbeeld van diepere verwerking van leerstof?


T I E T I V I T A E R C L X G C A H

G N I W U E I N R E V Y F N N V T V

N O J I N D A R Z S D B I G E F K O

P F L J F C G M E O J L N R X R I C

U D N Z I T N C N I E E A E U N S O

Z R U G N B O D X K Z N L O I H W S

Z H O F J R E J K E T R Q T N U Z E

E L S A P R I I L W I C I Q E E S U

L T T R W S W X O V X A A I L C D K

F P E I W T S O D I T T N F H R K O

W E J Z N P R E Z I B D B R A J S N

L S V O V D N B E U M E I H N J I E

P G C I E K X F E T E J L E N E K N

V F V L E V R Q S L V M R Y P Y H E

R L I N O I S M D E Q E P A T T H K

X J A O J L S K N P L G K F T P G E

K V L K I M C N A J U M J Z E W X R

D N K E Q X S H X T E C H N I E K N

creativiteit ontwikkeling
denken puzzel
initiatiefrijk rekenen
leerproces schrijven
leren techniek
lezen verantwoordelijk
logica vernieuwing
nieuw zelfbeeld
onderwijs

Saturday, March 8, 2008

Zinvolle zondag (1)

Zinvol onderwijs bestaat al, je hoeft het alleen nog te vinden.

Als het mis dreigt te gaan op de middelbare school, is er iets aan te doen. Er zijn scholen waar zinvol onderwijs wordt gegeven, waar kinderen genieten van onderwijsvernieuwing terwijl ze ook daadwerkelijk iets leren - zelfs meer dan iets. Echt, die scholen bestaan want ik ken er een aantal. Komende zondagen zal ik deze scholen bespreken.
Vandaag wil ik het e-boekje van Leren Leren nu onder de aandacht brengen. Deze denktank heeft een handig lijstje van 30 punten opgesteld. Ik heb hem even op pdf gelezen. De tips heb ik moeizaam geleerd en vaak te laat toegepast. Ik kan ze aanraden, sterker nog, ik heb er een paar op diverse forums voor ouders weleens aan andere ouders aangeraden.
Op de school waar mijn oudste zoon nu zit hoef ik er niet aan te trekken. Daar wordt de intrinsieke verantwoordelijkheid en initiatiefzin aangeboord en er wordt dagelijks op het leren gereflecteerd.

Zinvol onderwijs bestaat al, je hoeft allen nog maar de weg te vinden.