Sunday, March 23, 2008

logicatwist met Stevin (1)

Op de site van Beter Onderwijs Nederland worden drogredenen ontkracht door S. Stevin. Tenminste dat beweert hij. Ik ga komende weken proberen te weerleggen dat de beweringen door S. Stevin zijn ontkracht.
Grappig genoeg is het onmogelijk dit op de site van BON zelf te doen onder de bewering waar het om gaat, dus dan maar hier.
De eerste vermeende drogreden:De maatschappij verandert, dus ... het onderwijs moet meeveranderen
De redenering van Stevin (BON):
Het eerste gedeelte van die zin is ontegenzeggelijk waar.
De gevolgtrekking die er achter wordt gezet is echter volkomen willekeurig en ontleent zijn pseudo-logica aan het herhalen van het woordje 'veranderen'. Wat de gebruiker van dit argument bedoelt is bovendien méér: 'De maatschappij verandert, dus het onderwijs moet meeveranderen, en wel in de door mij gewenste richting'. Als je het echter zó zegt wordt de volstrekte willekeur van de conclusie echter pijnlijk duidelijk, dus zegt men dat maar niet.
Probeer eens:
'De maatschappij verruwt, dus ......het onderwijs moet meeverruwen', of
'De maatschappij verandert, dus......het menselijk lichaam moet meeveranderen' en u begrijpt wat een absurde gevolgtrekkingen u allemaal achter 'De maatschappij verandert, dus...' kunt zetten.

Nu ik
De stelling heeft een vorm P leidt tot Q, waarbij P een bewering is en Q een bewering is. P leidt tot Q wordt in de formele logica niet gezien als een argument maar als een stelling. Dus kan geen drogreden zijn.
Stevin stelt dat ergens in de redenering wordt geïmpliceerd dat
‘Het onderwijs moet meeveranderen, en wel in de door mij gewenste richting’
Dit is grappig, er wordt een nieuw element toegevoegd dat er nog niet was in de eerdere stelling…
Dit is niet juist. Immers Q is niet gelijk aan Q + M, tenzij de inhoud van M leeg is en niets aan Q verandert.
Dat wat je kunt doen met een stelling is de stelling onderzoeken op houdbaarheid, bijvoorbeeld door argumenten aan te dragen die in de empirie kloppen met de theorie ofwel ermee in tegenstrijd zijn.
Een argument zou kunnen zijn of ik een voorbeeld kan vinden van een maatschappelijke verandering waarbij het onderwijs zou mee moeten veranderen. Ik kan er zo een vinden in het bedrijf van mijn man. Het onderwijs en het werk sluiten niet op elkaar aan. Er is dus een verband tussen maatschappij en onderwijs. Ik kan mij nog een krantenartikel herinneren waar onderwijs en vervolgopleiding niet op elkaar aansluiten.
In beide gevallen lijkt de stelling P [de maatschappij verandert] leidt tot Q [onderwijs moet veranderen] zinvol.
De tweede weerlegging is ook makkelijk te ontkrachten.
P leidt tot Q is een stelling. En houdt dus geen verband met P leidt tot Z of X of R. Willekeurig welke tweede deel ik substitueer in het tweede deel van de propositie, verandert niets aan de eerste stelling. Er is onafhankelijkheid tussen beide. Als P leidt tot Z onzinnig lijkt, zegt dit niets over de stelling P leidt tot Q.
Een voorbeeld:
Slechter onderwijs leidt tot grotere onvrede.
Slechter onderwijs leidt tot grotere aardbeien.
Slechter onderwijs leidt tot hogere cijfers.
Ik kan niet zeggen dat de laatste twee beweringen bewijzen dat de eerste onjuist is.

No comments: