Monday, May 19, 2008

rondje internet voor school

Geef mij maar een rondje internet. Heeft u dat? Een lijstje dat ik makkelijk doorwerken kan? Waar de belangrijkste dingen van internet aan bod komen?
-Ja hoor, die is er al. Juf elke kwam er mee op haar blog. Overigens een echt zinvolle edublog waar je regelmatig nieuws vindt over internetgebruik in het onderwijs zonder dat je het gevoel hebt dat je eerst een technisch woordenboek moet aanschaffen. Ik geef toe, van haar kan ik nog wat leren.

En dat doe ik dan ook.

Even kijken naar het lijstje... Hmm. het zijn allemaal geluidsopnamen. Dat is nog eens makkelijk.

Sunday, May 18, 2008

Kohlberg en teletubbies

Sta je stil bij de wijsheid van kinderen in je omgeving en hoe geef je daar ruimte voor ontplooing aan?
is een vraag die ik aan de Pabo's zou willen vragen. Op het gevaar om aankomende leraren te overspoelen met onderwerpen waar aandacht voor nodig is, denk ik dat de morele ontwikkeling maatschappelijk gezien op de eerste plaats zou moeten staan, ongeacht de stroming, nog boven geletterdheid. Voor richtlijnen zou de wet houvast kunnen bieden, overtuiging van de ouders is en blijft de ruimte van de ouders ook volgens de wet.
Het is wel mijn wens dat ouders bewust worden gemaakt, steeds opnieuw, dat overtuiging begint al op jonge leeftijd en gebrek aan invulling door jezelf ruimte geeft aan anderen om het voor je te doen, wat niet altijd gunstig of wenselijk hoeft te zijn. Dit geldt ongeacht de stroming.
Voorleesboeken, programma's als sesamstraat en dvd's voor kleine kinderen kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Normen en waarden beginnen al voor je naar school gaat. Kunnen ouders hierin wel vinden wat bij de eigen wereld aansluit?

Scholen vullen de ruimte beperkt in door vooral modelgedrag van juf en meester, verhalen in leesboeken, gedrag van andere kinderen en sfeer op school, gedrag op het schoolplein. Een juf die eerlijk is zal vooral kinderen beïnvloeden die van huis uit geen invulling van het begrip hebben gezien. Maar zal het beklijven als de andere juffen en meesters minder eerlijk zijn? of als de buurtkinderen een valse cultuur erop nahouden? helpt het om op televisie series met eerlijk gedrag te zien?
wat is het effect van Teletubbies? Gaan we binnenkort een tijd tegemoet met minder vandalisme als gevolg van de Teletubbies? Of moeten er eerst een aantal jaargangen Teletubbies aan te pas komen? met steeds een beetje liever gedrag...

Voeden we te laat op? Wachten we dat school de kinderen opvoedt en is het dan te laat, vooral als we dat in grote aantallen afwachten?

Uit het raam zie ik een vuilnisbak branden. Een kind heeft het aangestoken vermoeden we. Als we het kind zouden aanspreken, zou het dan zinvol zijn te vragen naar welke programma's het heeft gekeken en naar welke niet? Zou het zinvol zijn te kijken of er juist weinig heeft gelezen of gekeken, dat er dus weinig invloed is, in plaats van welke soort? Zou het kind in staat zijn een verhaal met goed gedrag dat het op televisie ziet na te spelen? Mag het kind thuis fantasiespel doen? Kent het kind sprookjes? Waar, hoe en onders wiens toezicht speelt het buiten? Hoe leert het kind verantwoordelijkheid?

Maar waar ligt de grens? In sommige buurten is opvoeding van elkaars kinderen binnen grenzen geaccepteerd. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat ik andermans opvoeding ga verstoren.

En welke aandacht is er voor het goede gedrag? Als alle aandacht naar het onwenselijke gedrag gaat, is dat niet een grote aanzet om het fout te doen?

Voor grotere kinderen zijn boeken geschikt die wijsheid, logisch denken, reflecteren stimuleren. Binnen iedere levensovertuiging is literatuur, maar of het aansluit op ieder taalniveau, iedere leerstijl en op de beleving van jonge kinderen is de vraag.

Wednesday, May 14, 2008

kind, hoe schrijf je een boek

Voor kinderen is het schrijven van een eigen boek een spannende manier om te leren. In 'l'école buissonière', een oudere Franse film over het leven van onderwijsvernieuwer Freinet, welke samen met documentaires onlangs op DVD is verschenen, zie je een schoolklas tussen de twee Wereldoorlogen in Frankrijk bezig met het schrijven van een eigen boek gedrukt op de achterkant van gebruikte stembiljetten en wijnetiketten. Kinderlijke expressie was toen onbekend en avant garde. Nu is kinderlijke expressie een niet meer weg te denken onderdeel van de kleuterklas en basisschool. De onderwijsvernieuwing van toen is de gesneden koek van vandaag.
Een uitgever, Peter Bosman, maakte samen met zijn zoon een boek. Dit bracht hem op het idee om andere kinderen uit te nodigen ook zo'n boek zelf te maken. Hij schreef een soort wegwijs voor het schrijven van zo'n boek.

Tuesday, May 13, 2008

Poësie voor de pubers

Heeft het voortgezet onderwijs niets beters te doen dan kindereren poësie leren schrijven? Nee, zegt Kars Veling, rector van de Johan de Witt Scholengroep op gedichtendag in Den Haag. Ga met een blauw paard dwars door de hoogste bergen is een nieuwe leerlijn poëzie schrijven en lezen voor het voortgezet onderwijs.
Hiermee geeft hij gehoor aan de wens om creativiteit te ontwikkelen, inclusief downloadbaar document.

Monday, May 12, 2008

wil niet populair zijn

lees mij niet
Als ik een blog lees over blog marketing denk ik aan hoe graag ik vooral niet populair zijn wil. Ik schrijf mijn ding voornamelijk voor mijzelf, het is verbale expressie van gedachten, een soort knoeien met gedachten en woorden. Ik zoek geen algemene leesbaarheid. Ik zoek geen populariteit. Thema's dringen zich aan mij op, uit interesse of aangereikt, toevallig of gezocht. De manier waarop ik schrijf heeft vooral te maken met mijn eigen behoefte om mij te uiten of om te onderzoeken.
Op de middelbare school, dat is lang geleden, wilde ik ook mijzelf zijn en dit hield in dat ik primair betrokkenheid voelde bij de leerstof.
En ook bij anderen, vooral bij voldoende betrokkenheid.
Verpakking is om eraf te halen. Het gaat om inhoud.
alhoewel, knoeien met woorden is ook een soort verpakking...

Thursday, May 1, 2008

zoekmachineoptimalisatie voor bloggers

Eindelijk een referentieblog over zoekmachineoptimalisatie voor je blog in het Nederlands. Met het overzicht van onderwerpen op de eerste pagina zal ik hopelijk leren hoe ik nog beter vindbaar word op het web al heb ik al eerder geschreven dat mijn doel is optimaal min één, want dan krijg ik vast geen last van Spamberichten of andere onvoorziene zaken.
Wat een woord trouwens, zoekmachineoptimalisatie. Eens uitproberen bij galgje met mijn kind.