Wednesday, May 14, 2008

kind, hoe schrijf je een boek

Voor kinderen is het schrijven van een eigen boek een spannende manier om te leren. In 'l'école buissonière', een oudere Franse film over het leven van onderwijsvernieuwer Freinet, welke samen met documentaires onlangs op DVD is verschenen, zie je een schoolklas tussen de twee Wereldoorlogen in Frankrijk bezig met het schrijven van een eigen boek gedrukt op de achterkant van gebruikte stembiljetten en wijnetiketten. Kinderlijke expressie was toen onbekend en avant garde. Nu is kinderlijke expressie een niet meer weg te denken onderdeel van de kleuterklas en basisschool. De onderwijsvernieuwing van toen is de gesneden koek van vandaag.
Een uitgever, Peter Bosman, maakte samen met zijn zoon een boek. Dit bracht hem op het idee om andere kinderen uit te nodigen ook zo'n boek zelf te maken. Hij schreef een soort wegwijs voor het schrijven van zo'n boek.

No comments: