Wednesday, October 31, 2007

creatief schrijven voor kinderen

Er is een nieuw programma om te leren schrijven op school. En dan wordt bedoeld het schrijven van een stuk.

Tuesday, October 30, 2007

voorloper met rekenen, oproep voor materiaal

Het onderwijs is niet berekend op kinderen die extreem voorlopen met rekenen, maar achterop zijn met taal. Een thema dat een paar jaar lang al actueel is binnen ons gezin en dat ik graag op de agenda zet. Wat te doen?
Een idee is oefen taal met de rekeninteresse. Dus zoek alles wat je kunt op het gebied van rekenen en laat haar daar ongemerkt mee leren lezen en schrijven. Aardrijkskunde met rekenen, Geschiedenis met getallen, bio met -je raadt het al- rekenen.

Kijk ook op mijn blog ,
ik verzamel daar wat ik vind tot nu toe. Er zijn een paar posts over leuke boeken voor bèta's (een jongen die een eigen lijst heeft gemaakt op een eigen site; link volgen). Wie er aan bij wil dragen, graag! Maar er zijn heel wat andere dingen die de moeite zijn. Coachingkaarten vindt mijn wiskundegek ook wel leuk. -met mate, dat wel.

Sunday, October 28, 2007

de gulden snede en pi

Terwijl ik het rijmpje over 'pi' van doctorandus Pé beluisterde las ik de ontstelling van pythagoras door A van der Schoot in Engelse vertaling: The Pythagorean Disposition. Wanneer zou ik de film 'PI' vinden en waar? Misschien zal ik net zo teleurgesteld worden als Albert als ik de film op de wereldwijde weide niet vind. Dat ik het niet vind, wil echter niet zeggen dat het er niet is. Je kunt helaas zo moeilijk bewijzen dat er iets niet is. Ik hoorde een paar nummers en dacht iets te hebben gevonden.

Met zijn passer maakte mijn zoon sierlijke bogen op het pa'pi'er.
Schrijf eens 'pi' zei ik tegen mijn jongste zoon. Hij schreef de letters. Of liever gezegd, hij tekende ze.

dank aan Ed en Salsaborenco voor de tips.

Pientere puzzels

Er was eens een meest geliefde site: de site Pientere puzzels. Ieder stukje ervan, waaronder de nieuwe rubriek ingezonden foto's van zelfgemaakte puzzels, vind ik aangenaam om naar te kijken. Dus kom ik er met regelmaat terug. Op deze site houten puzzels die gegandeerd frustratie geven aan de meest slimme tieners (ervaring!). En dit voor betaalbare prijzen. De boekjes die erin staan zou ik graag bekijken, eens.

belangrijk en echt

Er zijn zoveel thema's die ik belangrijk vind, dat ik gefrustreerd raak als ik alles onmiddelijk wil uitpluizen. Daarom laat ik een heleboel zelfs heel belangrijke dingen liggen op de plank "later". Soms komt het juiste moment om er iets aan te doen. Dan kom je op een site op zoek naar informatie en dan word je lid van het goede doel, dat je allang had willen steunen, maar er was niet de concrete aanleiding.
Betrokkenheid begint soms met doen, soms met denken.

Thursday, October 25, 2007

storende zomertijd

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Ludwig-Maximilians-Universität München hebben nu aangetoond dat de zomertijd een langdurig en behoorlijk groot effect heeft op onze biologische klok. In de Current Biology van deze week maken zij dit bekend.

Een kwart van de wereldbevolking ondergaat elk jaar weer de zomertijd. Er wordt nu gedacht aan afschaffen van de maatregel die vooral avondmensen treft en zelfs invloed heeft op de voortplanting.

Tuesday, October 23, 2007

wetenweek gemist

Is wetenweek al over? Jammer, veel gemist op zondag 21 october? Gelukkig kun je op de diverse sites nog veel zien over wat er was. (kun je de slinger van Foucault vinden?) Als je nu eens een lijstje maakt van wat je leuk zou hebben gevonden, misschien kun je dit op een andere manier toch nog doen. Je kunt natuurlijk wachten tot de volgende wetenweek, maar middelbare scholen doen ook vaak proeven met zelf zeep maken of laten een electriseer machine zien tijdens hun open dag begin volgend kalenderjaar. Sommige proefjes zijn ook te koop en je kunt ze dus voor een of andere feestdag vragen aan je ouders.

Monday, October 22, 2007

kinderuniversiteit 2007/8 Tilburg

Nog meer dwalen voor kleine aanstaande wetenschappers in de omgeving Tilburg, waar de kinderuniversiteit binnenkort weer start met een aantal kindercolleges. Dat wil je natuurlijk niet missen.

Sunday, October 21, 2007

herfst en beestjes

Een dak van stro heeft weleens last van beestjes. Dit komt meestal na een paar jaar vanzelf goed. We hebben hier nog steeds muggen en het is al herfst. Moet ik nu bang zijn voor de nijlziekte of zoiets? Voor beestjes zou ik naar de lezing in Wageningen kunnen gaan, alleen het is wat ver van hier. Zuigers en prikkers is de naam. Dan maar op zoek naar een lekkere site vol beestjes, een startpagina vol beestjes of een leuk boek (weer Midas Dekkers?). Een schaap met blauwtong gezien (op een blog). En anders doe ik één van de talrijke insectenspellen.

Wednesday, October 17, 2007

Na de mensveroorzaakte rampen van de vorige eeuw ontstaat een herontdekking van de spiritualiteit als zingever en een nieuw soort therapie . De richting bepaal je zelf.

Het is niet voor niets dat een van mijn Amerikaanse blogvrienden uit de buurt van Gdansk roots heeft. Een plaats waar culturen elkaar ontmoeten. In deze post (engels) bespreekt hij 'Bildung' als de activiteit om jezelf op de bouwen met cultuur en kennis en uit te reiken naar een meer universele cultuur.

In dit artikel van Dirk Willem Postma wordt dit aangewend op kunsteducatie door film.

Wat je dan krijgt is een soort therapie die niet voorschrijft wat je denkbeelden zijn, maar die je door de bestaande denkkaders te geven laat reflecteren over waar je staat. Dit maakt een hoger niveau van zelfreflectie en zingeving toegankelijk. Deze cultuur wordt nu herontdekt.

Gek hè? als ik denk aan rijk, denk ik aan cultuur: kennis, onderwijs, boeken, spellen, uitvindingen, bijvoorbeeld een houten boot gemaakt door een Afrikaanse stam, een fiets gemaakt van ijzerdraad, een lied. De meeste kennis zit in de mensen zelf en wordt beter door rijping.

Tuesday, October 16, 2007

pipettenspul

Ook kun je proefjes doen met pipettenspul in Leiden. Vraag het programmaboekje aan.

topje van de ijsberg

Ik was zomaar wat aan het wandelen op de intronautenberg en vond zowaar het topje (hihihi). Van de ijsberg: als je gek bent op zelf proeven doen, dan is dit je kans (wetenweek).

breinbaker

Zin om er even uit te gaan èn iets te doen met het belangrijkste orgaan dat ook veel energie verbruikt? Meer Weten? een congres of het combineren van lunch en lezing?

Monday, October 15, 2007

GeHeiMe OpruImACtie KaMerr

GEheimE ManIeren Om KinDeren te MotIverEn om Hun KameR Op tE ruiMen.
Men neme ***------------------------------------------------------------------------------------------------ Let oP! Zeer geheim, alleen openen als de kinderen niet kijken!
En dan geve men de opdracht de kamer op te ruimen.
Alleen als de kamer opgeruimd wordt, wordt het geheim onthuld en 'gegeven'.
Tussendoor kunnen ze hints verdienen om erachter te proberen te komen wat het geheim dan is.
Hier wat tips voor het opruimen, helpt ook goed. Nog wat tips in maar zeven minuten.

er zijn insecten

Als de herfstbladeren van de bomen vallen, begint de tijd van spellen met warme chocolade. Spelenderwijs weetjes over bomen leren of over insecten. Natuurlijk te combineren met het voorlezen uit Eric of het klein insectenboek, het knutselen of tekenen van insecten. En natuurlijk geef je info over spinnen. Want dit zijn echte herfstinsecten. Een herfstwandeling mag niet ontbreken. Kijk of je kleuren groen kunt tellen. Hoeveel tinten groen kun je zien? Dit is een oud indiaanse observatie-oefening. Moe? Dan bak je popcorn en dan wordt het kijken naar een goede film. Stel je eens voor je bent net zo klein als een insect.

Wednesday, October 10, 2007

kunst en kloof

Door met Linda Spanbroek te discussieren, is een idee dat al een tijdje in mijn hoofd rondwaart iets meer vorm aan het aannemen. Dit idee is dat er weinig kunst aan de Wetenschap plakt, en dat dit een belangrijke reden is, de disciplinaire scheiding tussen Wetenschap en Kunst, waardoor weinig innovatie ontstaat. Kunst kan een brug slaan tussen de Wetenschap en de praktijk. Daarvoor is een omgeving nodig waarbij beide elkaar stelselmatig ontmoeten en met elkaar praten. Juist in velden waarbij niet aan kunst wordt gedacht.
Ach, natuurlijk is er wel contact tussen beide. Dat is niet wat ik bedoel.

Wednesday, October 3, 2007

Patch de cito

@Linda,

Mijn gedachten gaan uit van geen paradigma verandering, maar een goede patch. De patch gaat uit van wat je wenselijk acht: als je wilt dat kinderen meer deeltalent mogen ontwikkelen ten koste van wat algemene vaardigheden die als bijproduct wel zullen ontwikkelen, dan zou je dus aan de ontwikkeling van het deeltalent punten kunnen toekennen. Die mag je bij de score van de cito optellen (als een soort modulair systeem). Stel je hebt een eindcito van 539, te weinig om naar het VWO te gaan. Maar met websites bouwen heb je certificaten verdiend. Dan kun je ieder certificaat bijvoorbeeld voor 2 punten laten tellen. Er zou dan van allerlei activiteiten bepaald kunnen worden hoeveel compensatiepunten eraan gegeven mag worden. Het voordeel is dat je alternatieve routes biedt aan bijvoorbeeld kinderen die beter presteren met techniek, met kunst, met computeren, maar die de basisvaardigheden wat moeizamer meekrijgen. Het is vast wennen voor het middelbaar onderwijs. Maar stel je voor dat een dyslecticus dan met computervaardigheid en techniek zijn talen kan compenseren? om toch op een hoger niveau te eindigen?