Monday, October 15, 2007

GeHeiMe OpruImACtie KaMerr

GEheimE ManIeren Om KinDeren te MotIverEn om Hun KameR Op tE ruiMen.
Men neme ***------------------------------------------------------------------------------------------------ Let oP! Zeer geheim, alleen openen als de kinderen niet kijken!
En dan geve men de opdracht de kamer op te ruimen.
Alleen als de kamer opgeruimd wordt, wordt het geheim onthuld en 'gegeven'.
Tussendoor kunnen ze hints verdienen om erachter te proberen te komen wat het geheim dan is.
Hier wat tips voor het opruimen, helpt ook goed. Nog wat tips in maar zeven minuten.

No comments: