Wednesday, October 10, 2007

kunst en kloof

Door met Linda Spanbroek te discussieren, is een idee dat al een tijdje in mijn hoofd rondwaart iets meer vorm aan het aannemen. Dit idee is dat er weinig kunst aan de Wetenschap plakt, en dat dit een belangrijke reden is, de disciplinaire scheiding tussen Wetenschap en Kunst, waardoor weinig innovatie ontstaat. Kunst kan een brug slaan tussen de Wetenschap en de praktijk. Daarvoor is een omgeving nodig waarbij beide elkaar stelselmatig ontmoeten en met elkaar praten. Juist in velden waarbij niet aan kunst wordt gedacht.
Ach, natuurlijk is er wel contact tussen beide. Dat is niet wat ik bedoel.

No comments: