Wednesday, October 3, 2007

Patch de cito

@Linda,

Mijn gedachten gaan uit van geen paradigma verandering, maar een goede patch. De patch gaat uit van wat je wenselijk acht: als je wilt dat kinderen meer deeltalent mogen ontwikkelen ten koste van wat algemene vaardigheden die als bijproduct wel zullen ontwikkelen, dan zou je dus aan de ontwikkeling van het deeltalent punten kunnen toekennen. Die mag je bij de score van de cito optellen (als een soort modulair systeem). Stel je hebt een eindcito van 539, te weinig om naar het VWO te gaan. Maar met websites bouwen heb je certificaten verdiend. Dan kun je ieder certificaat bijvoorbeeld voor 2 punten laten tellen. Er zou dan van allerlei activiteiten bepaald kunnen worden hoeveel compensatiepunten eraan gegeven mag worden. Het voordeel is dat je alternatieve routes biedt aan bijvoorbeeld kinderen die beter presteren met techniek, met kunst, met computeren, maar die de basisvaardigheden wat moeizamer meekrijgen. Het is vast wennen voor het middelbaar onderwijs. Maar stel je voor dat een dyslecticus dan met computervaardigheid en techniek zijn talen kan compenseren? om toch op een hoger niveau te eindigen?

2 comments:

Linda Spaanbroek said...

Odile,
Een heel interessant idee. Vergt veel flexibiliteit van de leerkracht/docent, het lijkt in dat opzicht op een portfolio, maar dan met een waarde er aan gehangen. Dat laatste, die waarde eraan hangen, is wel een beetje lastig. In die zin dat een juf die niks heeft met computers misschien minder punten zou geven dan iemand die denkt dat computerkennis de toekomst is. Maar desondanks zou het een goede manier kunnen zijn om wat meer los te komen van de CITO-scores en meer te kijken naar het 'hele' kind.

Odile S said...

Het lijkt mij spannend om de 'citowaarde' van reeds bestaande cursussen toe te laten kennen door het cito. Misschien levert het bij de cito nog een paar zinvolle arbeidsplaatsen op.