Thursday, February 3, 2011

Praktische ethiek make-over

Mensen die zich al aangetrokken voelen door ethiek zullen eerder een cursus ethiek doen, tsja. Het zou handig zijn als juist wie het nodig heeft het eens uit zou proberen; als een mens die neigt naar slordigheid probeert te werken aan orde, een ongedurig type oefenen gaat op geduld, een mens die vaak boos reageert oefent op verdraagzaamheid en kalmte. Het kijken in de spiegel is al een hele stap.
Ik sta voor de spiegel en kijk eens niet naar wat ik al kan, tuur naar waar het aan schort. Orde kan beter, ook regelmaat, het mag ook wat krachtiger. Maar wil ik het wel veranderen, hoe tevreden ben ik met deze mate van chaos? Toch maar naturel? Nee, want het kan beter, en dus ben ik gestart met een cursus praktische ethiek. In twintig lessen ga ik mijn zelfbeeld opschroeven.
Naturel ethiek? Nee.