Monday, March 31, 2008

Zinvolle zondag (2)

Zoals eerder beloofd hier de bespreking van een aantal scholen die wel zinvol onderwijs bieden.
Ik begin met de kleuterschool. Het onderwijs dat mijn jongste nu geniet wordt gekenmerkt door de nadruk op het verbinden van de activiteiten in zo volledig mogelijke leerprocessen. Zowel het van te voren bedenken wat je gaat doen, het verwoorden, het opzoeken in een boek of op internet (doet juf waar het kind het zelf niet kan), het bedenken wat je erbij kunt doen en wat niet, het beschrijven (letterlijk soms) van wat je hebt gedaan of erover praten, zingen, liedjes schrijven en nog veel en veel meer zijn geen losse activiteiten meer, maar worden in samenhang voortdurend verder ontwikkeld. Dit vraagt van een onderwijsgevende kennis, meesterschap, een goed gevulde zak met activiteiten en bijbehorende spullen die ze ook nog eens goed moet kennen en het inschattingsvermogen waar een kind zit wat betreft ontwikkeling, openheid en flexibiliteit.
Deze onderwijsgevende werkt niet met een overvloed aan middelen. Ze regelt veel zelf en neemt ook mee van thuis. Ze schakelt de ouders in om een thema rond te krijgen.
Ze is in staat om van ieder kind meerdere aspecten van de ontwikkeling te observeren, in te schatten en erop in te springen met activiteiten. Ze ontwikkelt niet de aspecten los van elkaar, maar als een geheel. Tijdens het leggen van een kralenpatroon wordt ook het praten over de taak, het vooruitdenken, het tijdsbesef, de werkhouding en de verantwoordelijkheid verder ontwikkeld. Daarnaast kan er ook nog worden verteld over het onderwerp waar het patroon over gaat en de betekenis die het heeft. Zo be-rijk je een kind.

Je begrijpt dat niet iedere onderwijsgevende dit in huis heeft en dit is echt een gemis.

No comments: