Friday, June 25, 2010

mindmappen met getaltheorie

Derde les gegeven van door mij bedachte mindmappen met getaltheorie, wat uiteenlopende zaken remedieert en verbreedt tegelijk. Het leuke is dat het zowel aanslaat bij een kind dat baat heeft bij creatief denken als bij een kind dat al creatief denken kan maar daar niet genoeg aan toekomt.
Gisteren hebben we het probleem van een moeilijke tekst omzetten in een mindmap aangepakt. Je kon de hersens horen kraken. Waarna we een geheugenstrategie gingen gebruiken om de ontstane lijst van vier punten te onthouden.

No comments: