Sunday, April 8, 2007

de psycholoog of de notaris

Psychologische test of notaris? Is de psychologische test een attest dat je wel bepaalde onderwijs mag volgen? Zou het winnen van een aantal wedstrijden dan niet kunnen volstaan? Inderdaad ging bij school de deur open voor mijn zoon om moeilijker rekenwerk te mogen maken toen hij ook voor landelijke standaard een hoog resultaat boekte bij de wiskundewedstrijd. Zo was men het wel met mij eens dat mijn dochter goed was in taal nadat ze locaal de voorleeswedstrijd heeft gewonnen. Maar mijn zoon mocht wat taal betreft niet goed zijn en mijn dochter wat rekenen betreft ook niet. Dat mijn dochter een meer dan gemiddelde rekenaanleg heb ik eerst aan haar en later aan school moeten aantonen. Waarom stelt school zich zo sceptisch op?

Ik heb het ervaren als een verstoring in de communicatie. Als een rem om de ontwikkeling van mijn kinderen. En wat als je een IQ test laat doen? Als hij goed uitvalt kun je zuchten en de school ermee overtuigen dat het arme kind inderdaad op ieder gebied verder mag, en dus eerder van school weg, als je pech hebt valt hij lager uit. Een IQ-test meet namelijk altijd een ondergrens. Als een kind denkt dat het niet goed is in rekenen, dan zie je dat mogelijk in de IQ-test terug doordat het kind de rekenopgaven niet zo best doet. Je ziet dan niet wat er echt aan de hand is. Toch maar het kind lekker thuis laten spelen met moeilijke puzzels (moeilijker dan de items van de IQ-test) en dan de notaris uitnodigen?

No comments: