Thursday, April 5, 2007

rekenaversie en leesaversie

Wat ik verwacht van een school is dat kinderen er iets leren dat past bij hun ontwikkeling, en niet dat ze leesaversie of rekenaversie opdoen. Dat ze niet in slaap vallen en het onderwijs in gedachten verlaten omdat het onderwijs dat ze aangeboden krijgen strikt genomen symbolisch is. Een boek voor je neus is geen onderwijs. Kinderen worden geen standaard lucifers als je ze in het gareel drukt. Ze worden mislukt. Ze worden dropout. doe er NU wat aan. Maak standaard procedures en leerlijnen voor de 15% beste leerlingen en zet regelmatig drs. voor de klas in de basisschool. NU. Zorg voor deskundige mediatie, door een ECHA opgeleide.
Laten we beginnen met ander materiaal dat verplicht wordt aan school. Materiaal waarbij het kind niet rijtjes moet invullen, maar zelf de hersens moet inspannen.

No comments: