Thursday, November 1, 2007

Opgelucht over standpunt hoogleraren

Mijn opa wilde niet sterven. Hij kon niet praten, maar hij kneep mijn hand en schreef heel trillerig op papier. Hij wilde wachten op zijn oudste zoon. En dit lukte. Sterven kun je blijkbaar voor een deel onder eigen regie doen. Het tijdstip kun je zelf enigszins bepalen.

Opgelucht ben ik dat 80 hoogleraren statistiek zich uitspreken over Lucia de B. die vastzit op een interpretatie van statistiek die een statisticus niet zal doen. Het komt zo nu en dan voor dat er afwijkingen zijn van de gemiddelde.

Neem een zak met 200 rode en blauwe knikkers, evenveel van beide. Meng ze goed. Trek er dan willekeurig 10 uit. Wat je ziet is dat je bij iedere trekking ongeveer de helft blauw en de helft rood trekt. Maar soms trek je vooral blauwe. En soms is er minder blauw dan rood. Je kunt dus op grond van de statistiek verwachten dat er soms meer mensen dood gaan bij die ene verpleegkundige.

No comments: