Saturday, May 12, 2007

ietsisme onderweg

Ik vond een boek onderweg en raapte het op. Het was een boek uit mijn ietsisme tijdperk. Ik heb zojuist van mijn man vernomen wat ietsisme is en daarom pas ik het toe. Impulsief? Wat is de betekenis ook alweer precies? Mijn kennis van woorden is beperkt, of niet? Hebben woorden wel een betekenis? Het boek in mijn hand gaat over droomduiding en bevat een lijst met woorden. Mijn dochter neemt het boek van mij en begint gemotiveerd de teksten in het Engels te lezen. Oei, als dit maar niet het begin is van haar ietsisme tijdperk.

2 comments:

Boekenbakker said...

Ik ben de link beginnen lezen waar 'ietsisme' me naartoe bracht...om er kort daarna weer mee te stoppen.
Het idee dat ik bij ietsisme kreeg toen ik de betekenis ervan las gaf me een warm gevoel dat tijdens het lezen van het stuk in de link teniet werd gedaan omdat sommigen ietsisme afbreken.
Mijn mening is echter dat ietsisme een bewuste keuze kan zijn voor mensen die zich niet vinden in de vooropgestelde religieuze keuzes die ons aangeboden worden. Iedereen is er zich hoe dan ook van bewust dat er een hogere macht kan bestaan en dat die vraag welhaast nooit zal ingelost worden. Want zelfs in hun naamgeving van atheist zijn nietgelovigen bezig met geloof. Duidelijk is dat velen niet akkrood gaan met de richting die aangeboden word om geloof te uiten. Het antwoord is dus ietsisme.

Odile S said...

Boekenbakker,
Het is dan ook geen wonder dat ietsisme een belangrijke beweging is binnen de Nederlandse samenleving.
Wat iedereen gelooft moet iedereen zelf weten, zolang er vrede tussen mensen wordt nagestreefd, is mijn overtuiging.