Tuesday, June 12, 2007

hoge expressie drift

Schrijven is expressie en expressie gaat over inhoud & betekenis.
Als je hoge expressie drift hebt, heb je inhoud & betekenis.
Wie heeft hoge expressie drift. Ik?

Ja, maar dat ben ik niet hoor op die foto. Nee, echt niet, ook niet met make-up.

Schrijvers verwoorden wat anderen ook denken, maar niet verwoorden. Een open deur? vind je?

No comments: