Monday, December 3, 2007

Update boek

De uitgever heeft zich aan haar woord gehouden en heeft mijn manuscript grondig beoordeeld. Helaas, wel jammer. Deze uitgever is Wetenschappelijk en ze vindt mijn werk meer geschikt voor een minder Wetenschappelijke uitgever. Ze gaf drie redenen waar ik wel iets mee kan. Ik denk dat ze gelijk heeft. Ik hinkte op een paar gedachten, het is niet echt Wetenschappelijk als er geen onderzoeksresultaten of voldoende artikelen bij worden gegeven. Voor ouders en onderwijs die er middenin zitten, maakt het niet zoveel uit dat het nog niet uitvoerig onderzocht is of nog niet compleet onderbouwd. Als het maar werkt, de combinatie wat theorie en praktijk is goed genoeg. Aan de andere kant wil ik ook weer niet helemaal los staan van de Wetenschap. Ik krijg het advies een andere uitgever te zoeken die niet Wetenschappelijk is. Daar kan ik wel wat mee.
De vraag is nu of het toch niet teveel Wetenschappelijk is voor een niet Wetenschappelijke uitgever.
Proeflezers vallen uiteen in een groep die veel kennis (onderwijs, psychologie) heeft en het moeiteloos leest en een groep met weinig kennis van psychologie en onderwijs die er moeite mee hebben het te begrijpen.
Wat in ieder geval nodig is is meer uitleg van de termen die ik gebruik. Ik ga er blijkbaar teveel van uit dat hoe ik de zaken bespreek met mijn omgeving algemeen bekende kennis is.
De raad om het naar een ander soort uitgever te sturen vind ik in ieder geval bemoedigend.

No comments: