Wednesday, April 16, 2008

het gevoel van de docent

Plasterk en de onderwijsbond zijn het met elkaar eens geworden: het gaat meer lonen om in het onderwijs te werken en er komt meer autonomie voor de onderwijsgevende. Dat dit nog niet tot lof heeft geleid op de site van BON verbaast mij. Misschien dat goed nieuws zo onverwacht is dat het eerst moet wennen?
Misschien moet ik als ouder het voortouw nemen en mijn tevredenheid uitspreken.
Gefeliciteerd met het akkoord, moge het leiden tot onmiddelijke verbetering van het onderwijs, te beginnen met een gevoel van waardering.

No comments: