Tuesday, April 22, 2008

Tegenwicht aan eenvoud

"Sinds de opkomst van de elektronische media, zoals televisie en internet, is het klassieke begrip kind aan het verdwijnen. Kinderen werden in de Middeleeuwen als kleine volwassenen beschouwd, en die tijd keert terug. " zegt professor Willem Koops in Trouw.

18 april pleit hij tijdens zijn oratie als universiteitshoogleraar te Utrecht voor een nieuwe, realistische omgang met de kinderen van deze moderne wereld. Hij constateert dat opvoeden verandert. Ouders van nu kunnen beschikken over Wetenschappelijke kennis over gedrag en hoe je het beste gedrag beinvloedt om anders op te voeden. Maar eerst raadt Koops aan uit te gaan van wat je wilt bereiken. Hij nodigt Wetenschappers aan mee te denken hierover. Welke samenleving willen we voor de kinderen en hoe werken we naar ons doel. "Leer kinderen heel jong vergaderen, ter voorbereiding op het democratisch burgerschap. Vergaderen is een proces, waarin je leert op je beurt te wachten, te luisteren naar andermans argumenten. Je kunt zelfs leren dat vrijheid van meningsuiting nagenoeg onbegrensd is, maar wel in goed evenwicht met wederzijds respect moet blijven."

Dit is een vraag waar ik zelf ook al een tijdje mee rondloop als ouder en betrokkene bij de maatschappij.

Het stapsgewijs aanbieden van informatie strookt onvoldoende met de grote hoeveelheid kennis die kinderen al op een andere manier hebben opgedaan. Koops stelt voor het onderwijs opnieuw op te richten, hier kan ik mij goed in vinden.

Ik zie mijn kinderen heel graag colleges krijgen van academici die ze kritisch bronnen leren controleren en zorgvuldig bronnen te citeren. Ik zie het zitten dat ze wiskunde leren van een wiskundige, en taal van een taalexpert. Dat de stof op een hoog niveau wordt beheerst door de schoolmeester is voor mij een droom. Weg met de eindeloze herhalingen in vereenvoudigde taal, en vooral weg met de invulboeken. Veel maakwerk.

Ik zie ook al sommige kinderen anatomie leren op de basisschool. Of andere ingewikkelde topografieĆ«n waar je de tijd voor moet kunnen nemen om het echt goed te beheersen. Eindelijk voluit kunnen ontwikkelen… Je jeugd goed besteden aan het beheersen van domeinkennis en ermee mogen knoeien.

Koops was een van de initiatiefnemers van de nieuwe academische opleiding tot basisschoolleraar die volgend jaar in Utrecht start.

Ik ben benieuwd.

2 comments:

Elke said...

O, van die meneren die domme dingen zeggen over de Middeleeuwen. Ik kan daar zo slecht tegen.
Kinderen hadden verantwoordelijkheid maar werden niet gezien als volwassenen, hoor. Middeleeuwers waren niet gek.
Lanfranc zegt het heel mooi tegen de strenge opzichter die de jonge monniken-in-de-dop erg veel verbiedt:
"Kinderen zijn net fruitbomen. Zet ze in een tonnetje, en ze zullen nooit vrucht dragen. Je moet ze laten groeien, en af en toe de foute takken snoeien."
Mooi he, pedagogiek uit de 12e eeuw.

Odile S said...

Dank je voor de verbetering, elke. Ook dan is het mensenwerk zo blijkt maar weer.
Wat ik wel denk is dat er toen minder computers waren om formulieren te maken en standaarden te berekenen. Blijkbaar was er wel kennis over het telen van fruitbomen.