Sunday, February 4, 2007

Kohlberg al vroeg in de klas

Is het vreemd dat er niet wordt gekeken naar waar een kind zich bevindt in termen van de morele ontwikkeling van Kohlberg? Dat zou in een schoolklas een eenvoudige manier zijn om kinderen die moreel al wat verder zijn te ontdekken. De kinderen die al wat verder zijn hiermee, zouden dan - ondersteund door de leerkrachten - de morele leiding op zich kunnen nemen in de klas. Zodat niet de wet van de sterkste gaat gelden, zoals nu vaak inherent is aan een schoolsysteem waarin in woord iedereen gelijk is, maar feitelijk de spierballen en andere ongewenste gedragingen de boventoon voeren. Je ziet bij deskundige leerkrachten, dat dit niet zo gaat. Zij voelen aan of weten welk gedrag een goed voorbeeld is en welk gedrag aangepakt moet worden. Sommige leerkrachten kunnen zelfs beredeneren wat ze doen. Zouden er nog hogere stadia zijn, dan de stadia van Kohlberg?

No comments: