Friday, September 14, 2007

about the necessity to understand scaffolding

vertaling van een succesvolle post op mijn Engelstalige blog uit maart.

Twee van mijn kinderen zijn mogelijk ziek of mogelijk gedemotiveerd om naar school te gaan of beide. Ik heb niet voor niets over onderpresteren gelezen. Veel onderwijsgevenden weten niet dat onderpresteren kan worden veroorzaakt door te gemakkelijke leermiddelen of lessen.
Zij weten niet hoe het mechanisme werkt of in hoeverre het kinderen en hun gezin treft. Op de basisschool zag ik welke leerkrachten het begrijpen door eenvoudigweg te kijken naar de cijfers van mijn kinderen. Je kan opvoeren dat cijfers alleen het lesgeven en niet het omgaan met onderpresteren weergeeft. Juist. Ik denk dat beide waar zijn. De succesvolle onderwijsgevende gaat beter met onderpresteren om en geeft betere antwoorden op moeilijke vragen in het leermateriaal. Het gaat weer over 'scaffolding'. Uit een artikel (eigen vertaling)
"De eerste taak bij mediatie is om oppervlakkig of superficieel leren te ontmoedigen. Kinderen zullen om pragmatische redenen geneigd zijn oppervlakkige strategieën te kiezen; om het zelf(beeld) te beschermen."
Nu terug naar mijn werkelijkheid. Ik hoop dat het de griep is... maar ik ben vrijwel zeker dat het niet zo is. Dit is waarom we overwegen te verhuizen naar een regio met betere 'scaffolding', na vijf jaar van blijven proberen.

No comments: