Sunday, September 9, 2007

Leerstijlen is variabiliteit is kwaliteit

De uitzending over onderwijs van rondom tien ging niet door. De twee volgende posts over onderwijs houdt u nog tegoed.

Het schrijnende is, dat wat hier een kleine crisis is, in veel gebieden van de wereld oorzaak is;
Ik sprak met een Oegandese musicus over het onderwijs in zijn land. Zijn familie werkt erin. Een van de problemen is, dat het onderwijs sterk frontaal is en niet tegemoet komt aan de leerstijl van een deel van de leerlingen. Er wordt veel nadruk gelegd op het leren van talen en rekenen, terwijl we inmiddels weten dat het ontwikkelen en opdoen van praktische vaardigheden op ervaringsgebied juist een alternatief kan bieden voor een deel van de jeugd. Overigens geldt voor ieder kind dat het zoeken is naar het juiste evenwicht tussen denken en doen. De één vaart wel bij meer denken, de ander bij meer doen. Een Jenaplan school geeft veel ruimte aan beide, en nog veel meer, en dit dagelijks, en vooral niet standaard.
De ZON mag schijnen over de hele wereld, dus.

No comments: