Friday, September 7, 2007

rondom tien (1); geld direct in de zak van de meester

Ik wil dat het loont om in het onderwijs te werken. Het geld voor het onderwijs dus direct in de zak van de leerkracht.

Het meten van effect is een studie waard en is onderdeel van de studierichting Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Om het meten van effecten te versimpelen, zijn methodes bedacht om een hoofdeffect te meten. Dat is dus het meten van hoe één ding veranderen leidt tot een effect.
We weten al van veel onderzoek dat geld betalen, dus belonen, zo'n hoofdeffect is.
We weten ook dat het extrensieke motivatie is, dus motivatie is van buitenaf, niet van binnenin. Maar dat is het hem nou juist. Zou het werken bij onderwijsgevenden om ze extrensiek te belonen: de goede onderwijzers doen het toch niet om het geld?
Volgens de social exchange theory zou het moeten helpen.
Maar de grootste winst is dat het dan voor een leerkracht direct lonender is om onderwijs te geven.

No comments: