Friday, September 7, 2007

rondom tien (2); GNP hoger met ieder uur kindergarten onderwijs

Geld geinvesteerd in het onderwijs heeft een hoog rendement.

Over 20 jaar zijn de kinderen die nu naar school gaan volwassen en klaar met hun opleiding. Ze zijn dan 24 jaar. Als het goed is.
Volgens een longitudinaal onderzoek in America heeft ieder uur onderwijs in de kleuterklas invloed op zaken als criminaliteit, gezondheidszorg, inkomen -dit wil zeggen dat een gemiddeld kind dat nu 4 is later een hoger inkomen en een betere baan zal hebben als het een uur langer onderwijs heeft gehad en gezonder zal zijn- welvaart van de maatschappij (GNP).
Laat dat nu precies het moment zijn wanneer de grijze druk wordt verwacht.

No comments: