Friday, September 7, 2007

Rondom tien

Indien ik zaterdag avond mee ga spreken over het onderwijs als kritische ouder als bepleiter van ZON, wil ik mij hier op voorbereiden door een serie posts.

De eerste zal gaan over hoe salarissen direct invloed hebben op het onderwijs.

De tweede zal gaan over hoe het onderwijs nu over 20 jaar invloed heeft op criminaliteit, gezondheidszorg, inkomen van de kinderen nu als ze groot zijn, opleidingsniveau van dit kind, welzijn van dit kind, welvaart van de maatschappij en GNP.

De derde post zal gaan over meer differentiatie in het onderwijs, variabiliteit.

De vierde over meer academici op de basisschool, en waarom deze positie beschermd dient te worden door wetgeving.

De vijfde over de leerstijlen van de onderwijsgevende.

tot zover.

No comments: