Wednesday, March 7, 2007

verlies variabiliteit

Het denken over variabiliteit kan weleens de veroorzaker zijn van de afnemende innovativiteit. Immers, mensen zijn geen luciferhoutjes die je door tests in verschillende dozen (opleidingsrichtingen) stopt en vervolgens tot standaard product afwerkt. Wat je ziet is dat creativiteit het eerste slachtoffer is als de groep nadruk legt op samen en hetzelfde doen. Dit is fnuikend voor creatieve kinderen, die eerst jarenlang op de basisschool negatieve oordelen krijgen als ze creatief spreken, denken, handelen, tekenen, schilderen, zingen en wat ik hier vergeet. De drang naar standaarden knijpt het inovatieve fijn en snijdt het desnoods eraf door middel van invulboeken, copieercrea, juiste antwoorden, expressieloze beweging. Misschien mag uw kind naar een school en is er überhaupt een school beschikbaar waar de creativiteit wel ruimte krijgt, om dan te ontdekken dat het op het middelbaar onderwijs alsnog gekortwiekt wordt, want alleen als je de juiste reproduceervaardigheden hebt, mag je doorstromen. Anders mag je afstromen (waar je eveneens uitglijdt). Innovatie kunnen we wel vergeten. Ik overweeg naar een land te verhuizen waar ze het woord standaard nog niet kennen, geen parameters, geen invulboeken.

6 comments:

Jan Aelberts said...

Wat met Steiner en co?

Odile S said...

Je ne comprends pas?

Rosalinde said...

Zou Jan Aelberts Rudolf Steiner bedoelen? Ofwel de Vrije School, de school waar men denkt: zet een kind in een lege ruimte en wacht rustig af tot hij op eigen houtje het alfabet gaat uitvinden - niet ingrijpen.

Zo heb ik het dertig jaar geleden tenminste ervaren. En zo zie je maar weer: je doet het nooit goed...

Odile S said...

Ikzelf ben meer voor aanleren van denkstrategiën. Niet een knutselwerk namaken, tenzij het ook mag om daarna, als de techniek is geleerd deze voor een compleet eigen idee uit te werken of te gebruiken. Wat ik bedoel is iets dat ingaat tegen het idee dat je beter goed copieren kunt dan verkeerd bedacht. Daarvoor heb je een ander soort leerkracht nodig die creativiteit aanwakkert. Dat gaat alleen via dat wat er niet van te voren bedacht is maar door gebruik te maken van de scheppende kracht. Een touwtje, wat zou je ermee kunnen doen? Puzzels oplossen komt al een eind in de richting. Maar echt buiten de kaders denken, dat is wat ik bedoel... Het gebaande pad verlaten. Een grote bagage, waarmee je veel kunt oplossen is natuurlijk heel handig. Want daarmee kun je door variatie en combineren heel ver komen.
Ik bedoel eerder conceptual blocks dan Steiner.

Jan Aelberts said...

Ik wou de steinerschool maar even opwerpen. Ben zelf ook geen voorstander. Tja, hetgeen jij verdedigt is erg mooi, maar zolang de hogere studies er niet op gericht zijn, kan je maar beter netjes blokken. Ik schat het aantal studenten in richtingen waar je een diploma bekomt door 'van buiten leren' op niet minder dan negentig procent. Denkstrategieën zijn daarbij volkomen nutteloos. De overige tien procent redt het zonder.

Odile S said...

Het hoeft niet te zijn het één of het andere. Ik heb een aantal tentamens mogen maken op kennis en begrip, daar struikelden dan weer 80% van de studenten op. Deze waren: Wetenscahpsfilosophie van Cornelissen, en Psychonomie van Griffioen. Het tentamen van Griffioen vond ik bijzonder aangenaam, want het was een kleine reader met artikelen en het was maximaal denken. Ik heb nog nooit zo hard mogen denken op een tentamen, heerlijk. Het tentamen van Cornelissen vond ik zwaar, want er kwam ook veel reproductie aan te pas. De essays schrijven vond ik weer heerlijk.
De meerderheid beslist echter, de studenten wilden het niet, dat nadenken. Pech voor mij (en dus ook voor anderen).