Saturday, March 17, 2007

weerstand in het onderwijs tegen kennis

Piaget schreef er al over voor de wereldoorlog, en ook daarna. Weerstand binnen het regulier onderwijs tegen kennis afkomstig uit de Wetenschap over leren en vooral psychologie. Hoewel er best veel veranderd is in het onderwijs, en leerkrachten niet altijd op de beste manier worden gepresseerd te veranderen, is het opvallend hoe actueel hetgeen Piaget schreef nog steeds is. Neem nu kennis over globaal leren, sommige kinderen leren niet van details uit het hoofd leren, maar door eerst een soort globaal idee te hebben hoe de gehele stof in elkaar zit. Als ze dit beeld hebben, kunnen ze de details onthouden. Er zijn niet veel leerkrachten die dit paraat hebben.
Dit doet onrecht aan de leerkracht die wel veel vakkennis heeft, ik weet het. Maar dat is het hem nou juist. Er zijn enorme verschillen tussen leerkrachten, in achtergrond, maar vooral in kennis, en in de toepassing van de kennis.
Toch wel knap van Piaget, dat hij dit al zolang geleden benoemde.

No comments: