Wednesday, January 10, 2007

schema's voor schrijvers

Voor schrijvers die schrijven over bedrijven, is dit wellicht een handige site. Verschillende overzichten van bedrijfsvormen worden schematisch weergegeven en besproken incluis dynamiek. Misschien levert het bekijken van de schema's inspiratie op.

No comments: