Monday, January 29, 2007

tweetaligen minder snel dement

Schreef ik gisteren dat verhalen schrijven gezond is, vandaag las ik dat meertaligen verlaat aan dementie lijden. Zou het waar zijn? Wel opmerkelijk de positieve effecten van allerlei talige activiteiten. Zou het ook gelden voor doven en slechthorenden die al van vroeg af aan met twee talen werken? Zou het ook opgaan voor wiskundigen die in equaties denken? Of musici? Wat ben ik daar benieuwd naar.

No comments: